خدمات

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شبکه سازی

شبکه سازی

شتاب دهنده اکتا ارتباطات راهبردی با شرکت ها، سازمان ها و شبکه های مشتریان را برای شما فراهم می کند

شبکه سازی
تجاری سازی

تجاری سازی

جلب توجه رسانه ها، تبلیغات و بازاریابی غیر مستقیم برای استارتاپ های تحت پوشش توسط شرکت اکتا

تجاری سازی
تامین سرمایه اولیه

تامین سرمایه اولیه

شتاب دهنده اکتا با توجه به ایده شما برای شما سرمایه گذار اولیه را تامین می کند تا از بابت هزینه ها خیالتان آسوده باشد

تامین سرمایه اولیه
زیرساخت فنی

زیرساخت فنی

با شرکت اکتا می توانید با خیالت راحت به ایده خود برسید زیرا ما برای شما زیرساخت لازم را فراهم می کنیم

زیرساخت فنی
مشاهده و مانیتورینگ

مشاهده و مانیتورینگ

اکتا همواره شما و ایده تان را تحت بررسی و مانیتورینگ دقیق قرار می دهد

مشاهده و مانیتورینگ
آموزش

آموزش

تیم اکتا به شما آموزش های تخصصی لازم برای رسیدن به هدفتان را می دهد

آموزش