Site icon شرکت شتاب دهنده اکتا

خدمات

شبکه سازی

شتاب دهنده اکتا ارتباطات راهبردی با شرکت ها، سازمان ها و شبکه های مشتریان را برای شما فراهم می کند

تجاری سازی

جلب توجه رسانه ها، تبلیغات و بازاریابی غیر مستقیم برای استارتاپ های تحت پوشش توسط شرکت اکتا

تامین سرمایه اولیه

شتاب دهنده اکتا با توجه به ایده شما برای شما سرمایه گذار اولیه را تامین می کند تا از بابت هزینه ها خیالتان آسوده باشد

زیرساخت فنی

با شرکت اکتا می توانید با خیالت راحت به ایده خود برسید زیرا ما برای شما زیرساخت لازم را فراهم می کنیم

مشاهده و مانیتورینگ

اکتا همواره شما و ایده تان را تحت بررسی و مانیتورینگ دقیق قرار می دهد

آموزش

تیم اکتا به شما آموزش های تخصصی لازم برای رسیدن به هدفتان را می دهد

خروج از نسخه موبایل