آکادمی رمز ارز

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

آکادمی رمز ارز دنیایی به سوی آموزش و اخبار  در حوزه رمزارز ها می باشد. بازار رمز ارز ها هر روزه در حال گسترس می باشد و فقدان مطالب مناسب و انتشار محتوی های زرد در شبکه های اجتماعی و اینترنت از مشکلات جدی این حوزه است  که مردم را بدون آموزش با طرز فکر یک شبه پول دار شدن وارد این صنعت می کنند. آکادمی رمز ارز از مهمترین  اهداف خود ترویج محتوی سالم و مناسب، آموزش صحیح و اصولی با اساتید سابقه دار در این حوزه به فعالیت خود ادامه می دهد .

نام مشتری

آکادمی رمز ارز

دسته بندی

استارتاپ

تاریخ

1400

مکان

تهران