جذب سرمایه

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی*

اطلاعات استارتاپ

نام استارتاپ*
اینستاگرام

اطلاعات کسب و کار

انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 20 MB.
انواع فایل های مجاز : mp4, حداکثر اندازه فایل: 40 MB.
انواع فایل های مجاز : pdf, xlsx, حداکثر اندازه فایل: 20 MB.

افزودن عضو

بنیان گذار*
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن
درصد سهام
 

مرحله استارت آپ

استارت آپ شما در چه مرحله ای می باشد؟*