نقش شبکه سازی در موفقیت استارتاپ

نقش شبکه سازی در موفقیت استارتاپ

بیشتر کسب‌وکارهای فناورانه و نوظهور نخستین موفقیت خود را در حوزه ارتباطات شبکه‌ای و مراجعات متعدد متصور می‌شوند؛ به همین دلیل یکی از مؤ...

ادامه مطلب

چگونگی تقسیم سهام در تیم استارتاپی

چگونگی تقسیم سهام در تیم استارتاپی

نحوه تقسیم سهام در تیم‌های استارتاپی از مسائل رایج اختلاف ما بین بنیان‌گذاران و مؤسسان استارتاپ ها به شمار می‌رود. چراکه تحقیقات انجام‌...

ادامه مطلب

چگونگی scale up کردن و رشد دادن تیم استارتاپی

چگونگی scale up کردن و رشد دادن تیم استارتاپی

یکی از دغدغه‌های مهم کارآفرینان جوانی که دست به نوآوری و ابداع برای شروع کسب‌وکار استارتاپی می‌زنند مراحل رشد استارتاپ و اسکیل شدن آن ا...

ادامه مطلب

چگونه افراد درستی را برای همکاری در استارتاپ انتخاب کنیم؟

انتخاب همکار مناسب در استارتاپ

بررسی‌ها و تحقیقات میدانی حکایت از آن دارد که نحوه تیم سازی و انتخاب افراد درست نقشی مهمی در موفقیت یا شکست یک استارتاپ نوپا ایفا می‌کن...

ادامه مطلب

چه زمانی کارهای خود را برون سپاری کنیم

چه زمانی کارهای خود را برون سپاری کنیم

توسعه استارتاپ از طریق برون سپاری از اقدامات مهمی است که به بیشتر استارتاپ های شناخته شده کمک می‌کند تا بتوانند از دیگر رقبا پیشی بگیرن...

ادامه مطلب

گریز از تهدیدها و بحران‌های اقتصادی

گریز از تهدیدها و بحران‌های اقتصادی

به هنگام بروز رکورد و بحران اقتصادی بیشتر کسب‌وکارهای استارتاپی با اختلالاتی روبرو رو می‌شوند که در این زمینه برخی از استارتاپ ها شکست ...

ادامه مطلب